Održano ŽSV u Rasinji

31.10.2011

Dana 25. listopada 2011. godine, u Oš Andrije Palmovića u Rasinji, održano je županijsko stručno vijeće na temu: 'Elementi ocjenjivanja, izrada kriterija, načina i postupaka vrednovanja i zaključivanja ocjena u nastavi vjeronauka' za vjeroučitelje osnovih škola Koprivničko-križevačke županije s početkom u 16h.

U sam susret uvela je voditeljica Anita Bakovljanec pročitavši dnevni red koji je objedinjavao slijedeće točke:

1. Kriterijii i elementi vrednovanja i zaključivanja ocjena u nastavi vjeronauka
2. školski aktiv vjeroučitelja
- potrebe i zadaci
- planiranje
3. Primjeri dobre prakse
4. Ostala pitanja

Slijedila je uvodna molitva popraćena ppt prezentacijom.

Voditeljica je također obavijestila o duhovnim vježbama na koje se potrebno prijaviti putem stranice www.kuvb.org. gdje su navedeni termini samih duhovnih vježbi. Također je istaknula važnost obnove godišnjih planova i programa koje je potrebno poslati njoj na uvid kako bi se revizijom došlo do boljih, kvalitetnijih i barem donekle ujednačenih planova.

Zatim je kroz ppt prezentaciju uvela u prvu točku dnevnog reda 'Elementi ocjenjivanja, izrada kriterija, načina i postupaka vrednovanja i zaključivanja ocjena u nastavi vjeronauka', odgovarajući na pitanja poput: VRJEDNOVANJE (što i tko vrednuje; izdrada i provjer. predmeta, kriterija, ciljeva, metoda, sred. prosudbe...). SVRHA šKOLSKOG OCJENJIVANJA ( izbjegavati metodički monizam, redovito voditi bilješke o svakom učeniku, imati vremena za praćenje i ocjenjivanje, transparentnost kriterija ocjenjivanja). Datum, pismeno, usmeno, opisna ocjena, važno je držati se Pravilnika. Voditeljica je kratko objasnila i najčešće pogrješke u vrjednovanju i ocjenjivanju kao i samovrednovanje te ulogu radnog ozračja (disciplina u razredu). Od velike su važnosti ELEMENTI VRJEDNOVANJA budući da to traži i sam Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi. Stoga je potrebno svoje kriterije uskladiti sa višom instancom, a to je upravo ŽSV. Voditeljica je kratko uputila u Pravilnik i način rada u radionicama. Po završetku prezentacije uslijedila je podjela u radionice. Vjeroučitelji su podijeljeni u četiri skupine prema komponentama vrednovanja koje će se unutar skupine promišljati i temeljito razraditi. Zadatak svake skupine bio je izraditi od 5 do 7 kriterija (elementa) vrednovanja za određenu komponentu po ocjenama od nedovoljan do odličan.

Skupine su bile sastavljene prema kriteriju iskustva u radu u školi, tj. u svakoj je skupini bio jednak omjer vjeroučitelja sa puno godina radnog iskustva pa do pripravnika.. Skupine su imale voditelje koji su se brinuli kako bi zadaci u skupinama bili kvalitetno izvršeni.

ZNANJE – voditelj vjeroučitelj mentor Robert ščuka. Prva je skupina trebala navesti kriterije ocjenjivanja znanja stavljajući naglasak na samostalnost, povezivanje i aktualizaciju nastavnih sadržaja.
KULTURA MEАUSOBNOG KOMUNICIRANJA – voditeljica vjeroučiteljica Kristina špoljarić. Druga je skupina promišljala iiznalazila kriterije vrednovanja kulture međusobne komunikacije u odnosu prema bližnjima te prema kršćanskim vrednotama na satu vjeronauka i školskim prostorima.
STVARALAČKO IZRAŽAVANJE – voditeljica vjeroučiteljica mentorica Anita Fajdetić. U trečoj skupini raspravljalo se o elementima ocjenjivanja likovnog, glazbenog, scenskog, pismenog i usmenog izražavanja, ali i stvaralaštva preko plakata i prezentacija te kvaliteta domaćih zadaća.
ZALAGANJE – voditeljica vjeroučiteljica mentorica Marijana Ćorić. U četvrtoj skupini naglasci su stavljeni u zalaganju na uključivanje u nastavni proces aktivnim sudjelovanjem te izvršavanje domaćih zadaća.

Vjeroučitelj Saša špoljarić bio je zadužen za tehničke i informatičke poslove.

Radionice su trajale otprilike sat i pol. Voditeljica Anita Bakovljanec vodila je brigu o sudionicima obilazeći svaku skupinu u slučaju da treba nešto dodatno pojasniti ili pomoći.

Sudionici su marljivo surađivali pa stoga ni plodovi nisu izostali. Kolektivni 'brainstorming' doveo je do kriterija koji će zasigurno svim vjeroučiteljima pomoći u izradi osobnih kriterija te njihovu usklađivanju kako bi se jasno iznijelo na vidjelo što kod učenika vrednujemo i kojom ocjenom. Time će se postupiti sukladno Pravilniku, a ujedno i olakšati samo vrjednovanje u nastavi vjeronauka.

Po završetku radionica slijedila je zajednička okrjepa i kratko druženje.

Zatim je voditeljica Anita Bakovljanec održala drugu točku dnevnog reda: 'školski aktiv vjeroučitelja – planiranje, potrebe i zadaci'. Voditeljica je prezentirala što je školski aktiv, koja mu je svrha i što sve ulazi u sadržaj školskog aktiva.

Primjere dobre prakse iznijeli su vjeroučitelji: Sanja Vlah Maznik, Ksenija Marić i Tomislav Katalenić.

Nakon detaljno obrađenih točki Dnevnog reda, voditeljica je zaključila skup, a sudionicima su podijeljene potvrde o sudjelovanju kao i materijali sa radionica nakon što su ispisani na kompjuteru i isprintani.

Zapisnik: Ivana Korčanin
Foto: Saša špoljarić


 

Obavijesti članovima